Klachten

Als u ontevreden bent over berichtgeving of over een uitspraak in een uitzending van RTV Midden Holland, of meent u dat de openbaarmaking van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw ( privacy ) belangen schaadt? Dan kunt u  dit aan RTV Midden Holland laten weten.

De klacht zal worden afgehandeld door het bestuur van RTV Midden Holland.

We proberen altijd binnen 5 werkdagen contact met je te zoeken over de klacht. Genomen maatregelen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd  We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma) aanbod en de bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

Vaak kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het verbeteren van een typefout of onvolledigheid van de berichtgeving in een nieuwsbericht wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren we de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van. Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt RTV Midden Holland in iedere geval een ontvangstbevestiging.

Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan, ook moet een uitspraak worden gedaan over de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling zullen we onze beslissing toelichten.

Wanneer uw klacht terecht  is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

We informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel zal worden genomen,

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of anderszins een klacht m.b.t. RTV Midden Holland?

U kunt uw klacht sturen naar mailadres klachten@rtvmiddenholland.nl. Wij  nemen na het indienen van uw klacht z.s.m. contact met u op.

RTV Midden Holland

Sterker door samenwerking

In RTV Midden Holland bundelen zes lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken, maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio.

RTV Midden Holland is een samenwerking van de lokale omroepen:

Regio agenda

Sterker door samenwerking

In RTV Midden Holland bundelen zes lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken, maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio.

Notificaties aanzetten Ja Nee