Missie en Visie streekomroep RTV Midden-Holland

Missie:
We bouwen aan een versterkte sociale samenhang, leveren een actieve bijdrage aan de lokale opinievorming en democratie door toonaangevend te informeren. We betrekken inwoners bij maatschappelijke discussies en maken aantrekkelijke programma’s van professionele kwaliteit. Niet volgend, maar leidend met behoud van onze lokale identiteit  

Visie:
De streekomroep Midden-Holland stelt zich tot doel om met en voor de inwoners van de deelnemende gemeenten een media-aanbod te bieden dat de sociale binding met het gebied versterkt en uiting geeft aan onderwerpen die door onze inwoners als betekenisvol worden ervaren.  We geloven dat door bewoners te informeren over wat er gebeurt in de streek, we de mensen betrekken bij de maatschappij. Juist de lokale omroep kan een grote rol spelen in het vertellen van verhalen die mensen willen volgen. Niet alleen op radio en televisie maar ook online. Wij delen de verhalen van alle groepen in de vorm van nieuws, human interest verhalen maar ook in verslagen , evenementen en debatten. 

We willen een journalistieke waakhond zijn van de democratie  en attenderen burgers op vraagstukken die van lokaal en streekbelang zijn. 

De samenwerking in streekverband is erop gericht de professionaliteit te vergroten en de vrijwilligers die onmisbaar blijven te ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden. Er wordt gezocht naar een balans tussen meer professionaliteit en eigenheid van de mensen die zich inzetten voor de streekomroep.  Vrijwlligers blijven een onmisbare rol vervullen binnen het nieuwe stelsel en kleuren daarmee de sfeer, de focus en de mate van professionaiteit in. 

In het Nederlandse Publieke Omroepstelsel zijn er de NLPO voor het landelijke nieuws, de regionale omroepen voor nieuws uit de regio en de lokale omroepen voor lokaal nieuws. De streekomroep zal bestaansrecht hebben als zij zich onderscheidt van de andere media en daar aanvullend op zal zijn. 

De deelnemende partijen sturen op herkenbaarheid van de gemeenten bij de inrichting van de streekomroep. De vindbaarheid van het lokale nieuws is een belangrijke voorwaarde.  

Naast het publieke stelsel opereren ook commerciële partijen op mediavlak. Daarvan ondervinden we de nodige concurrentie, De maatschappelijke rol   die we moeten en willen vervullen vergt samenwerking met de andere media en de sociaal maatschappelijke, culturele en sportorganisaties binnen de gemeenten.  

Sterker door samenwerking

In RTV Midden Holland bundelen zes lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken, maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio.

RTV Midden Holland is een samenwerking van de lokale omroepen:

Regio agenda

Sterker door samenwerking

In RTV Midden Holland bundelen zes lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken, maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio.

Notificaties aanzetten Ja Nee