Petruskerk geluidsoverlast Tour de Terras

De fractie van de ChristenUnie-SGP uit Woerden heeft schriftelijke raadsvragen gesteld over geluidsoverlast van evenementen op zondag, die de kerkdienst van de Petruskerk verstoren. Dit naar aanleiding van het recente evenement ‘Tour de Terras’, waarvan kerkgangers zeiden geluidshinder te ervaren tijdens de dienst. De fractie wil van het college...