Klachten

Klachten kunt u op een eenvoudige manier indienen.
U gebruikt hiervoor het invulformulier op de website of het document. Ook kunt u een mail sturen naar info@rtw.nl of telefonisch contact opnemen via 06 52626493. Indien u het document per post wilt versturen, kunt u dit zenden naar: RTW, Mauritslaan 55, 2741 CE Waddinxveen.

1.
De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten.
Uw mail via info@rtw.nl wordt behandeld door het bestuur van RTW. Wanneer u contact opneemt met de omroep kunt u met de voorzitter contact opnemen, zie bovenstaand telefoonnummer. Mocht zij niet aanwezig zijn dan neemt een collega te weten de penningmeester (penningmeester@rtw.nl) uw klacht op en zorgt deze ervoor dat uw klacht bij de juiste persoon terecht komt.

2.
Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een klachtenformulier. Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

3.
De omroep reageert binnen 5 werkdagen op een klacht of bevestigt de ontvangst.
In een aantal gevallen kan een klacht wellicht snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van.
Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt de omroep in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over de klachtenprocedure.

4.
Uw klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald.
Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling (stap 7) zullen wij u onze beslissing toelichten.

5.
Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen; preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling).
Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

6.
Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen dan informeren wij u hierover.
Wij informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.
Klachtenprocedure Stichting lokale omroep radio en televisie Waddinxveen
Als u ontevreden bent over berichtgeving of over een uitspraak in een uitzending van RTW, of meent u dat de openbaarmaking van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw ( privacy ) belangen schaadt? Dan kunt u dit aan RTW laten weten. Stuur uw klacht naar onderstaand email adres. U kunt hiervoor het document downloaden dat hier op de site staat.

De klacht zal worden afgehandeld door het bestuur van RTW.

We proberen altijd binnen 5 werkdagen contact met je te zoeken over de klacht. Genomen maatregelen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener.
Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma) aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG=wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.
Vaak kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het verbeteren van een typefout of onvolledigheid van de berichtgeving in een nieuwsbericht wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren we de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van. Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt RTW in iedere geval een ontvangstbevestiging.

Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan, ook moet een uitspraak worden gedaan over de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling zullen we onze beslissing toelichten.
Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen of in ieder geval een preventieve matregel ter voorkoming van herhaling.
We informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen,

Ons e-mailadres is: info@rtw.nl

Download hier het klachtenformulier.

Weerbericht

Wolken en zon

Het aller aardigste zomer weer houdt nog even aan. Wolken, zonnige momenten en een prima temperatuur. Alleen vrijdag deels nat.

Deze woensdagochtend is er veel ruimte voor de zon. De zwakke wind is noordwest en de temperatuur 19°C.

In de middag en avond zonnig weer. De zwakke wind waait uit het noordwesten. Het kwik loopt op naar 22°C.

De nacht levert helder weer op bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Donderdag ochtend en middag een mix van wolken en flinke opklaringen maar in de avond trekt de hemel dicht. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 24°C aan

In de nacht is het bewolkt en valt er lichte regen. Met 17°C is het een zwoele nacht.

Vrijdag veel bewolking en in de ochtend en deel van de middag soms wat regen. Op het eind van de middag en in de avond klaart het op. De wind blijft zuidwest. De temperatuur is deze dag 21°C.

Het volgende nieuwe weerbericht wordt zaterdag geplaatst.

Foto: Drenthe natuurlijk Hollandse zomerluchten

RTW ook op DAB+
RTW is een ANBI

RTW FM

RTW
Mauritslaan 55
2741 CE Waddinxveen
Tel (0182) 61 03 79
info@rtw.nl

KvK 41173041
RSIN 007799664

Notificaties aanzetten Ja Nee