De column van Nico Ramaer

Positie Gidi. Functie elders?

Na Gom van Strien en Ronald Plasterk is het nu Gidi Markuszower. Zit toch een luchtje aan. Wat nu? Yesilgoz vindt Marjolein Faber ‘geen onomstreden’ kandidaat, aldus de NOS gisteren. In de ochtendkrant van donderdag 13 juni werd het: de “kwestie Markuszower” genoemd. Het in Tel Aviv geboren PVV-Kamerlid wordt toch geen vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Gidi is in de AIVD-zeef blijven steken. Alle kandidaats-bewindslieden moeten zich door ‘t fijnmazige metaal wurmen voordat ze het stempel ‘oké’ krijgen. Al veel eerder lag hij onder het vergrootglas van de AIVD. Bronnen gingen destijds uit van ‘contacten’ met de Israëlische veiligheidsdienst Mossad. Markuszower staat bekend als hardliner die op vele manieren in ‘t Israëlisch-Palestijns conflict de kant van Israël kiest. Daarin toont hij zich, net als Wilders, openlijk voorstander van het annexeren van Palestijns land op de Westelijke Jordaanoever. Gidi is ook de man die in mei á la Ollongren ‘informatie lekte’ over de formatiestatus rond ‘migratie’. Volgens waarnemers was er niks ‘per-ongeluks’ aan. Blijft hij Kamerlid? De oppositie ziet dat zachtjes gezegd ‘niet zitten’.

Ik heb daar geen oordeel over. Wel weet ik dat prominent VVD ex-politica Annemarie Jorritsma zoveel op haar kerfstok heeft dat je er ‘n spannend boek over kunt schrijven. Toch goed om de oppositie daarop te wijzen. Hoe dat kan? Dat is ‘n kwestie van de juiste volgorde in je uitglijders! Je zorgt eerst voor wat wethouderschappen, daarna wordt je minister en bouw je zoveel imago op, én netwerken, dat je later zonder gedoe, de ene affaire op de andere kunt stapelen.

Als minister van Verkeer en Waterstaat in 1994 (kabinet Kok I) en als minister van Economische Zaken in 1998 (kabinet Kok II) heb je voldoende credits opgebouwd. Ik haal even ‘n paar krenten uit de affaire pap. De bouwfraude rond bouwbedrijf Koop Tjuchem in 2002. Haar relaties met dat bedrijf zouden haar integriteit als minister kunnen schaden. De naam ‘Jorritsma’ bleek toen voor te komen in de ‘schaduwboekhouding’ van VolkerWessels. Later irriteerde ze de parlementaire enquêtecommissie die in 2003 over de bouwfraude werd gehouden, door zich erg terughoudend op te stellen bij het beantwoorden van vragen.

In datzelfde jaar 2003 werd zij burgemeester van Almere. Iets later, in 2006, bleek ze geen ontheffingsvergunning te hebben (aangevraagd) voor ‘n speciale warmtepomp. Zo’n installatie zou de waterkwaliteit kunnen aantasten. Agrariërs uit de directe omgeving was een dergelijke vergunning om die reden geweigerd. Als burgemeester weet je zoiets niet. Of wellicht toch wel? B&W waren boos, ze had ‘t voorval meteen moeten melden, maar ze deed of haar neus bloedde.

In 2009 werd zij benoemd voor een nieuwe periode van zes jaar als burgemeester in Almere. In die periode solliciteerde zij voor het burgemeesterschap van Amsterdam, maar dat ging hem niet worden. In 2022 werd zij officieel aangesteld als Commissaris-Generaal van de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling. Zij verklaart dat ‘t een succes zal worden! Het wordt ‘n debacle. De belangstelling is minimaal en de teller staat aan het eind op bijna 100 miljoen in het rood.

Eind maart van dit jaar 2024 kwam Toon van Dijk, destijds oud-fractievoorzitter van de PVV in Almere, naar buiten met z’n bezwaren over het laten doorgaan van de Floriade. Almere had als adviseur contacten met IBM-directeur Van Dorenmalen. Van Dijk zei daarover: “Maar ja, Harry van Dorenmalen was een goede bekende van Jorritsma die op dat moment secretaris-generaal van de Floriade was. Het is het meest vieze stukje politieke toneel dat ik ooit gezien heb en waar Annemarie Jorritsma een belangrijke rol in heeft gespeeld.” 

Volgens Van Dijk had het Almere 60 miljoen kunnen besparen als op tijd de stekker uit ‘t project was getrokken. Ook zou mevrouw Jorritsma gedurende 10 maanden in 2022 ‘in het geheim’ zijn betaald voor haar inspanningen.

Tijdens de verkennersrol die zij in 2021 en 2022 samen met Kajsa Ollongren voor de vorige kabinetsformatie uitvoerde, bleek zij de ‘kwade genius’ te zijn achter de beruchte aantekening “Positie Omtzigt, Functie Elders”. Met Omtzigt is het goed gekomen. Nu Gidi nog.

Nico Ramaer

Video

Weerbericht

Zonnig zomerweer

Deze dinsdag is het zonnig en warmt het snel op bij een heldere hemel.

In de ochtend zonnig en onbewolkt weer. Er staat nauwelijks wind en de thermometer geeft 23°C aan.

In de middag zonnig weer en enkele stapelwolken. De zwakke wind is noordoost. Het kwik loop op naar een zomerse waarde van 27°C.

De nacht verloopt helder. Het is met 17°C als minimum een zwoele nacht.

Woensdag eveneens een zonnige en warme zomerdag. De wind zit in de oosthoek. Met 28°C gaan we richting tropische waarde.

Foto: Tonnie Morsink Heldere nacht