Image for Zonnegaard Lievaart een stap verder

Zonnegaard Lievaart een stap verder

De omgevingsvergunning voor Zonnegaard Lievaart is definitief. Het is een plan om halverwege Woerden en Nieuwerbrug een groot terrein met zonnepanelen aan te leggen. De enige zienswijze die was ingediend op het plan is ingetrokken. Het zonneveld zal 10 hectare groot worden. Het is een langwerpig perceel tussen Barwoutswaarder en de spoorlijn van Woerden naar Bodegraven. De zonnepanelen worden gericht op het zuiden en komen op een hoogte van ongeveer 2 meter. Er worden technische installaties geplaatst waaronder transformatoren, omvormers en een batterij voor opslag van de opgewekte stroom.

Het terrein is momenteel in gebruik als boomgaard, zoals op de foto is te zien. Koen Hordijk, voorzitter van Woerden Energie, vertelt dat deze locatie heel geschikt is om een zonneveld aan te leggen: “De eigenaar van de boomgaard heeft geen opvolger. De bomen zijn oud geworden en daarom is de boomgaard niet meer rendabel.” De boomgaard van Lievaart bestond meer dan 100 jaar. Er werden appels en peren geteeld. De winkel bij de boomgaard is al enige jaren geleden gesloten.

Ligging toekomstige zonneveld Lievaart Barwoutswaarder, Woerden

Ecologie

Op het terrein wordt in de toekomst niet alleen duurzame energie opgewekt, maar de inrichting zal ook een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit. De bomenrij om het terrein blijft staan, zodat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn van buitenaf. De bomenrij wordt aangevuld met inheemse soorten, wat zal zorgen voor meer biodiversiteit. In het midden wordt een lange houtwal aangelegd. Ook komt er een paddenpoel met flauwe oevers en een ondiepe greppel. Nestkasten voor torenvalken en steenuilen zijn ook gepland op het terrein.

Eigendom van Woerdenaren

Het is de bedoeling dat het zonneveld voor minstens de helft eigendom wordt van Woerden Energie. Het andere gedeelte wordt eigendom van projectontwikkelaar BHM Solar. Woerden Energie is een lokale coöperatie en heeft momenteel ongeveer 400 leden. De leden kunnen zich inschrijven om financieel deel te nemen in het plan. Alle Woerdense inwoners en bedrijven kunnen gratis lid worden van Woerden Energie. Zij ontvangen een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang.

Romeinse weg

Naar verwachting start de aanleg van het zonneveld in 2026. Voordat de aanleg begint wordt archeologisch onderzoek gedaan, want mogelijk zijn er resten van een weg uit de Romeinse tijd onder de boomgaard te vinden. 

Video

Weerbericht

Zon en wolken

Geleidelijk aan worden de dagen zonniger en warmer. Gisteren werd er al een begin mee gemaakt.

De vroege ochtend begint met nevel en verder een mix van wolken en zonnige momenten. Er staat weinig wind en de thermometer geeft 20°C aan.

In de middag zon en wolken en in de avond zonnig weer. De zwakke wind is noordwest tot noord. Het kwik loopt op naar 25°C.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 15°C.

Vrijdag vrij zonnig weer. Bij een zwakke zuidoosten wind wordt de temperatuur 28°C.

Foto: Het Groen hart Eerst nevel

Notificaties aanzetten Ja Nee