Image for Woerden gaat investeringen beter beheersen

Woerden gaat investeringen beter beheersen

De gemeente Woerden gaat het uitgeven van geld beter onder controle houden. Het voorstel daarvoor is donderdagavond door de gemeenteraad aangenomen. Er komt een maximum bedrag dat per jaar kan worden uitgegeven. Dit is nodig omdat Woerden niet genoeg eigen geld heeft. De gemeente moet de komende jaren steeds meer geld lenen voor de projecten die de gemeente wil uitvoeren. Daardoor wordt de schuld van de gemeente hoger. De gemeente Woerden komt hierdoor terecht in de top 10 van de gemeenten met de hoogste schulden in Nederland.

Alle leden van de gemeenteraad zijn het erover eens dat daar wat aan gedaan moet worden. De komende tijd gaat de gemeente maximaal 23 miljoen euro per jaar uitgeven aan zogenaamde “investeringen”. Dan gaat het om eenmalige projecten, zoals het aanleggen van de Rembrandtbrug. Het gaat ook om terugkerende kosten, zoals het onderhoud van wegen, verlichting, gebouwen en groen.

Het totaal van al deze uitgaven mag volgens het voorstel niet gaan leiden tot een hogere schuld. Die schuld wordt vertaald in een “schuldquote,” die dan niet hoger mag worden dan 130%. Als er niks gedaan wordt gaat de schuldquote van Woerden oplopen naar 181 procent in 2026 en 188 procent in 2032. Ter vergelijking: De schuldquote van gemeenten die ongeveer net zoveel inwoners hebben als Woerden is circa 60 procent.

Over het bedrag van 23 miljoen euro en de schuldquote van 130% is uitgebreid gesproken in de gemeenteraad. De meeste partijen waren het uiteindelijk eens met het voorstel. Inwonersbelangen (met 3 zetels in de gemeenteraad) en Sterk Woerden (1 zetel) waren het niet eens met het voorstel. Inwonersbelangen vond het voorstel te weinig ambitieus en wil de doelstelling aanpassen. Deze partij wil de schuldquote verlagen tot 100% over vier jaar. Het voorstel dat Inwonersbelangen daarvoor indiende werd niet door de gemeenteraad aangenomen.

Kees Schouten van Sterk Woerden vertelt aan RPL Woerden waarom hij tegen het voorstel heeft gestemd. “Het voorstel, om 23 miljoen per jaar uit te geven is gewoon niet haalbaar. Veel uitgaven zijn al goedgekeurd door de gemeenteraad. Er zijn verplichtingen aangegaan die niet meer teruggedraaid kunnen worden.” Ook maakt Schouten zich zorgen over het lage eigen vermogen van de gemeente, de solvabiliteit. Omdat die zo laag is kunnen plotselinge tegenvallers alleen maar worden aangepakt door nog meer geld te lenen.

Het is nog niet duidelijk welke plannen de komende jaren kunnen doorgaan en welke dus niet. Later dit jaar wordt daarover gesproken. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat daar een stuk over schrijven, de “Kadernota.”

Bekijk hier de stukken en de bespreking in de gemeenteraad.

Gemeenteraad Woerden 23 mei 2024

Video

Weerbericht

Vrij zonnig weer

Zondag deed zijn naam eer aan. En de temperatuur was prettig. We blijven nog een poosje van dit zomerweer genieten.

Deze maandagochtend begint met nevel maar al snel krijgt de zon de overhand. Er staat maar weinig wind en de temperatuur loopt al snel op naar 20°C.

In de middag en avond veel zon en enkele stapelwolken. De zwakke wind waait uit het noordoosten. De thermometer geeft 24°C aan.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 14°C.

Dinsdag krijgen we een zonnige en warme zomerdag. De zwakke wind zit in de oosthoek. Het kwik loopt op naar 27°*.

Foto: Tonnie Morsink Na de nevel zonnig