Image for Voorstel om OZB, toeristen- en forensenbelasting te verhogen

Voorstel om OZB, toeristen- en forensenbelasting te verhogen

In de voorjaarsnota, die vorige week naar de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk is gestuurd,  stelt het college voor om in 2025 de onroerendzaakbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting te verhogen met de inflatiecorrectie van 2.9% en nog eens 1% extra om de begroting sluitend te krijgen.

Ravijnjaar
Het begrotingstekort is onder andere het gevolg van het ‘Ravijnjaar’ 2026. In 2025 laat het gemeentefonds een eenmalige daling zien van € 0,9 miljoen. Na 2025 stijgt de uitkering uit het gemeentefonds weer met € 1,3 miljoen in 2026, € 0,7 miljoen in 2027 en € 2,0 miljoen in 2028. Het Ravijnjaar wordt opgevangen door een eenmalige opname uit de saldi-reserve in 2025.

Kostendekkende leges
In opdracht van de gemeenteraad moeten de belastingopbrengsten voor afvalverwerking en onderhoud van riolering 100% kostendekkend zijn. Om hieraan te kunnen voldoen is een verhoging van respectievelijk 19,27% en 6,79% nodig. Dit is inclusief 2,9% inflatiecorrectie. Liggelden voor boten en grafrechten stijgen met 7,9%, maar daarmee zijn ze nog steeds niet 100% kostendekkend.

Nieuw beleid
In de kadernota worden ook investeringen voorgesteld, zoals:

  • Een wijkgerichte aanpak door het sociaal team en extra ondersteuning in de Zeeheldenbuurt in Bodegraven.
  • Vervangen duiker langs de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug, waardoor de wandelroute die tijdelijk onderbroken was weer hersteld kan worden.
  • Invoering van de Groene Hart Pas in 2025 ter vervanging van het ondersteuningsfonds.Integraal Huisvestingsplan Onderwijs waardoor betere of nieuwe huisvesting basisscholen (Da Costa, De Brug en 3 scholen bij de Vromade).

Onzekerheden
Er zijn ook nog onzekerheden over kosten die mogelijk nog komen en nog niet verwerkt zijn in de begroting, zoals kosten voor de oplossing van het probleem met de Brugweg in Waddinxveen en oplopende kosten van de WMO door de vergrijzing.

Besluitvorming
Op 26 juni en 3 juli bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota. De officiële vaststelling is vervolgens tijdens de raadsvergadering van 10 juli. 

Zon en wolken

De komende dagen wordt het beter weer met meer zon en hogere temperaturen maar optimaal zomerweer zit er nog niet in.

In de ochtend trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat maar weinig wind en de temperatuur is 19°C.

In de middag is er steeds meer ruimte voor de zon en op het eind van de dag en in de avond is het zonnig weer. De zwakke wind is west tot noordwest. Het kwik loopt op naar 22°C.

In de nacht brede opklaringen maar ook kans op mist. De temperatuur zakt naar 12°C.

Donderdag een zelfde soort weer als vandaag. In de ochtend wolkenvelden en opklaringen. In de middag meer zon en tegen de avond zonnig weer. De wind wordt zuid en de thermometer geeft een zomerse waarde van 25°C aan.

Foto: Leo Petersen Ondanks de natte grond

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee