Image for Roer om voor nieuwe economische groei

Roer om voor nieuwe economische groei

Het roer moet om: om de krimpende economie In Midden-Holland weer te laten groeien heeft het bedrijfsleven meer ruimte nodig. Ook de afnemende bereikbaarheid vraagt om maatregelen. Energievraagstukken, zoals de congestie op het elektriciteitsnet, ten slotte tasten de slagkracht van de ondernemingen verder aan.

Aanbieden economisch manifest

Om daarvoor aandacht te vragen heeft Midden-Holland Onderneemt een economisch manifest opgesteld waarin de politiek wordt gevraagd de problemen ter hand te nemen. In Midden-Holland onderneemt bundelen de ondernemersverenigingen van Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas de krachten. Doelstelling van het manifest is om samen met de politiek te werken aan oplossingen om het prettige klimaat van wonen en werken in Midden Holland te behouden en te versterken.

Bestuurders
Het manifest is overhandigd aan de bestuurders Pieter Verhoeven en Jan Leendert van den Heuvel, respectievelijk voorzitter van het dagelijks bestuur van de regio en voorzitter van het Triple Helix Overleg, wat dan weer een overlegorgaan is tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Verhoeve, in het dagelijks leven burgemeester van Gouda liet weten “de oproep serieus te nemen. Er is nu actie nodig, anders loopt deze regio vast.” Van den Heuvel, wethouder in Bodegraven-Reeuwijk stelt op zijn beurt dat het manifest “terechte punten bevat die oproepen actiever om te gaan met kansen en bedreigingen. Dit helpt ons als gemeenten ook om punten te agenderen bij de provincie en het rijk.”

Behoefte
Onderzoek leert dat het bedrijfsleven in Midden-Holland tot 2030 behoefte heeft aan 80 tot 100 hectare extra bedrijventerreinen. Dat is hard nodig: op de landelijke groeiranglijst qua bedrijvigheid is Midden Holland inmiddels afgezakt tot plaats 37 van de 41. Economen van de Rabobank voorspellen een verder daling. Om dat tij te keren wordt in het manifest onder meer gepleit bedrijventerreinen als het Goudse Gouwe Park II en in Bodegraven Rijn hoek II versneld te ontwikkelen. Ook in bijvoorbeeld de Krimpenerwaard hebben bestaande bedrijven die groeien extra ruimte nodig. De provincie Zuid-Holland staat juist erg kritisch t.o.v. de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen.

Doorstroming
Verbetering van de doorstroming op ontsluitingswegen en versterking van het openbaar vervoer zouden ook een impuls moeten geven aan de economische groei. Tot de wensen behoort bijvoorbeeld de aanleg van de Bodegravenboog, een rechtstreekse aansluiting van de N11 op de A12. Vooralsnog is het rijk niet bereid daarvoor geld uit te trekken.

Ten slotte vragen de verenigingen om aandacht voor knelpunten in zowel de energietransitie als de stroomvoorziening. “Help ondernemers en los netcongestie op, zodat ze duurzaam kunnen ondernemen en ontwikkelen.”

Fotograaf Pim Mul

Zon en wolken

De komende dagen wordt het beter weer met meer zon en hogere temperaturen maar optimaal zomerweer zit er nog niet in.

In de ochtend trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat maar weinig wind en de temperatuur is 19°C.

In de middag is er steeds meer ruimte voor de zon en op het eind van de dag en in de avond is het zonnig weer. De zwakke wind is west tot noordwest. Het kwik loopt op naar 22°C.

In de nacht brede opklaringen maar ook kans op mist. De temperatuur zakt naar 12°C.

Donderdag een zelfde soort weer als vandaag. In de ochtend wolkenvelden en opklaringen. In de middag meer zon en tegen de avond zonnig weer. De wind wordt zuid en de thermometer geeft een zomerse waarde van 25°C aan.

Foto: Leo Petersen Ondanks de natte grond

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee