Image for Rembrandtbrug wordt mogelijk wegbezuinigd

Rembrandtbrug wordt mogelijk wegbezuinigd

Wethouder Jelmer Vierstra vindt dat de gemeenteraad van Woerden op 11 juli aanstaande moet kiezen: komt er wel of geen Rembrandtbrug. Hij legt deze keus samen met Arjan Noorthoek voor in de Kadernota, een stuk dat hij vandaag naar de gemeenteraad stuurt. Burgemeester en Wethouders van Woerden geven er de voorkeur aan om de brug niet aan leggen.

De financiële situatie van de gemeente Woerden maakt het noodzakelijk om grote aanpassingen te doen aan de bestaande plannen. Door de Rembrandtbrug uit de begroting voor 2025 te schrappen kunnen andere plannen wel doorgaan, zoals de herinrichting van fietspaden, de aanleg van een Cruyff Court en een verbouwing voor de Islamitische school Sirat. De kosten voor de aanleg van de Rembrandtbrug worden momenteel geschat op ongeveer 35 miljoen euro. Daarvan is al bijna 8 miljoen uitgegeven, onder andere voor de aankoop van vastgoed.

Mocht de gemeenteraad besluiten om de aanleg van de Rembrandtbrug toch door te laten gaan, dan heeft dat gevolgen voor allerlei andere investeringen. Er kunnen de komende 10 jaar dan geen nieuwe plannen meer gerealiseerd worden tenzij er meer belastinginkomsten beschikbaar komen. Dan zou bijvoorbeeld de WOZ belasting verhoogd moeten worden. Dit is in theorie wel mogelijk, maar de meeste politieke partijen zijn daar echter geen voorstander van.

Schuldenlast gemeente Woerden

De financiële problemen van de gemeente worden deels veroorzaakt door de grote schulden die de gemeente Woerden nu al heeft. Bovendien ontstaan er de komende jaren meer financiële problemen. Dat geldt voor vrijwel alle Nederlandse gemeenten, omdat het Rijk besloten heeft de bijdragen aan gemeenten de komende jaren fors te verlagen. Het nieuwe regeerakkoord lijkt deze problemen alleen maar erger te maken. In mei dit jaar bleek al dat de schuldquote van de gemeente zonder bezuinigingen erg hoog wordt de komende jaren. De gemeenteraad wilde toen al dat B&W de schuldquote zou gaan beperken en een investeringsplafond zou instellen.

Een andere bezuiniging die de wethouders van plan zijn is het niet uitvoeren van een gewenste verbetering van de centrumring rond de binnenstad. Onderhoud aan het asfalt van die ring gaat wel door.

Pijnlijk besluit

Het voorstel om de Rembrandtbrug te schrappen is een pijnlijk besluit. Met name Wethouder Arjan Noorthoek heeft zich de laatste jaren met hart en ziel ingezet voor het realiseren van de brug, samen met vele anderen binnen en buiten de gemeente. Noorthoek vertelt wat de gevolgen zijn van de bezuiniging: ‘De verkeersdruk op de Rembrandtlaan, de Jozef Israëlslaan en de Boerendijk is nu al hoog, vooral in de spits. Naar verwachting wordt de verkeersdruk in 2030 nog hoger. De Rembrandtbrug zou de congestie en het oponthoud voor het autoverkeer oplossen.’ Daar komt nog bij dat het noordelijk deel van Woerden, het Schilderskwartier, kwetsbaar is voor storingen aan de Kwakelbrug. Een tweede brug zou die kwetsbaarheid verminderen. Noorthoek voegt eraan toe dat de aanleg van de Zuidelijke Randweg – de Burgemeester van Zwietenweg – heeft bijgedragen aan de vermindering van de verkeersdruk.

Een eerder onderzocht alternatief voor de Rembrandtbrug was de goedkopere Rietveldbrug. Ook die brug leidt tot te hoge kosten voor de gemeente Woerden en wordt niet meer overwogen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel op 11 juli aanstaande. Daarna volgt een formele procedure om het bestemmingsplan voor de Rembrandtbrug in te trekken.

In een interview met RPL Woerden heeft Inwonersbelangen, die momenteel in de oppositie zit, al aangegeven dat zij tegenstander zijn van de Rembrandtbrug. Zij wilden de brug tot thema maken van de gemeenteraadsverkiezingen 2026.

Infrastructuur

De infrastructuur in en rond Woerden blijft een aandachtspunt. ‘De A12, de spoorlijn en de Oude Rijn lopen allemaal van Oost naar West. Daarom zijn verbindingen tussen Noord en Zuid altijd kostbaar,’ aldus Jelmer Vierstra. Op termijn wordt een Noord-Zuid verbinding echt nodig, vooral als er binnen de bebouwde kom meer woningen bij komen. Vierstra gaat erop inzetten dat een mogelijke Oostelijke randweg gerealiseerd gaat worden als provinciale weg, met financiering vanuit de provincie Utrecht.

Lees meer over de schuldquote van de gemeente Woerden en over de standpunten van Inwonersbelangen.

Video

Weerbericht

Zon en wolken

De komende dagen wordt het beter weer met meer zon en hogere temperaturen maar optimaal zomerweer zit er nog niet in.

In de ochtend trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat maar weinig wind en de temperatuur is 19°C.

In de middag is er steeds meer ruimte voor de zon en op het eind van de dag en in de avond is het zonnig weer. De zwakke wind is west tot noordwest. Het kwik loopt op naar 22°C.

In de nacht brede opklaringen maar ook kans op mist. De temperatuur zakt naar 12°C.

Donderdag een zelfde soort weer als vandaag. In de ochtend wolkenvelden en opklaringen. In de middag meer zon en tegen de avond zonnig weer. De wind wordt zuid en de thermometer geeft een zomerse waarde van 25°C aan.

Foto: Leo Petersen Ondanks de natte grond

Notificaties aanzetten Ja Nee