Image for Onverwachte uitkomst akoestisch rapport stagneert onderhandelingen

Onverwachte uitkomst akoestisch rapport stagneert onderhandelingen

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld ten behoeve van woningbouw voor het gebied van de Action aan de Dorpsweg in Reeuwijk-Dorp en de braakliggende gronden achter Kaagjesland. Het plan maakt de bouw van 40 woningen mogelijk, waaronder 11 sociale huurwoningen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeenteraad instemmen met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Het plan wordt vertraagd doordat de onderhandelingen over geluidsbeperkende maatregelen met twee ondernemers zijn gestagneerd.

Uitstel besluit over ontwerpverklaring van geen bedenkingen
De leden van de raadsadviescommissie Ruimte hebben 5 juni besloten om nog niet in te stemmen met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 40 woningen in het Centrumplan Reeuwijk Dorp. Dit, om het college de tijd te geven om weer in gesprek te komen na gestagneerde onderhandelingen met slachterij Van Meurs over verhuizen of isolerende maatregelen tegen geluidshinder.

Geen oplossing voor bedrijven, geen woningbouw
Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel kan er niet gebouwd worden zolang er geen overeenstemming is met Gasterij Vergeer en slagerij Van Meurs over geluidwerende maatregelen. Volgens de wethouder zijn er diverse maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld: aanbrengen van geluidisolatie, beperkte werktijden of verhuizen. Hij is daarover met de ondernemers in gesprek en ook over wie welk deel van de kosten betaalt.

Onverwachte boodschap doet voor slager de deur dicht
In april is er een nieuw akoestisch rapport verschenen waarin staat dat de slagerij tijdens het aanvoeren van slachtvee in de vroege ochtend, nu al in overtreding is en de geluidsnorm overschrijdt. Het gesprek met Van Meurs is sinds het uitkomen van dat akoestisch rapport in april gestagneerd.

Raadsleden nemen het op voor de ondernemers
Met name de raadsleden Kees-Willem van Os (VVD) en Robin Borg (BBR) namen het op voor de slager. Robin Borg noemde het akoestisch rapport een trucje om de slager onder druk te zetten. Volgens Van den Heuvel is dat niet de opzet en hij hoopt binnenkort het gesprek weer te kunnen voortzetten met Van Meurs. De commissie heeft besloten om nog geen besluit te nemen en te wachten tot de gesprekken weer op gang komen.

Zon en wolken

Geleidelijk aan worden de dagen zonniger en warmer. Gisteren werd er al een begin mee gemaakt.

De vroege ochtend begint met nevel en verder een mix van wolken en zonnige momenten. Er staat weinig wind en de thermometer geeft 20°C aan.

In de middag zon en wolken en in de avond zonnig weer. De zwakke wind is noordwest tot noord. Het kwik loopt op naar 25°C.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 15°C.

Vrijdag vrij zonnig weer. Bij een zwakke zuidoosten wind wordt de temperatuur 28°C.

Foto: Het Groen hart Eerst nevel

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee