Image for Natuurorganisaties ontevreden over gemeente

Natuurorganisaties ontevreden over gemeente

Op 19 juni kreeg RPL het bericht van de gemeente dat de oevers bij de bastions aan de Hogewal en de Torenwal in het najaar aangepakt worden. De gemeente Woerden zou naar de wensen en ideeën van bewoners en belangenorganisaties geluisterd hebben. Maar het Biodiversiteitsteam uit Woerden en Hart voor Natuur Woerden voelen zich in het proces van de gemeente alles behalve gehoord.

In oktober 2023 werd de motie over de bastions aangenomen. Een van de voorwaarden hiervan was dat er een samenwerking zou zijn tussen de ecoloog, de gemeente en natuurgroepen. “Die samenwerking is er nooit echt geweest,” laat Ton Rullmann van het Biodiversiteitsteam Woerden weten. “De inhoud van de raadsinformatiebrief van de gemeente is onvolledig en deels onjuist. De gemeente heeft het proces veel positiever opgeschreven, dan hoe wij het hebben ervaren. Deze brief is buiten ons om verstuurd.”

Beschoeiing

De natuurorganisaties vinden dat de motie niet goed wordt uitgevoerd. Er is niet echt geluisterd, vooral veel medegedeeld. Rullmann ziet dat de biotoop te veel schade lijdt door het aanpassen van de beschoeiing.

Bij de start van de gesprekken met de gemeente stond al vast dat er een harde, boven water uitstekende beschoeiing moest komen. Het type beschoeiing was niet meer bespreekbaar. Dit is de minst ecologische oplossing, aldus de natuurorganisaties, omdat er een barrière voor de natuur gecreëerd wordt.  Volgens de organisaties kan er ook voor een meer ecologische beschoeiing gekozen worden, iets wat onderschreven wordt door verschillende experts. Onderwaterbeschoeiing zou een mooie optie zijn, maar dit is nooit onderzocht door de gemeente. Bovendien bestaat de te plaatsen beschoeiing deels uit kunststof, dat na decennia kan gaan afbrokkelen en zo het water gaan vervuilen.

Bomen en dieren

De beschoeiing wordt verder uit de kant geplaatst, waardoor er minder bomen gekapt hoeven worden. “Dat is hartstikke positief,” meldt Rullmann. “Maar ook hierin is weinig samenwerking geweest. Daarbij is het nog steeds onduidelijk welke bomen blijven staan en welke niet.” Er is een kaart en een tekst meegestuurd bij de raadsinformatiebrief die volgens hem niet volledig overeenkomen met elkaar.

Zelf had het team voorgesteld om verspringingen in de beschoeiing te realiseren. Zo vinden dieren in het water doorgang. Op onduidelijke gronden is besloten dat dit niet kan.

Ontevreden

Rullmann vertelt over de gang van zaken. “We zijn helemaal niet tevreden over het proces met de gemeente. Dat hebben wij ook meerdere keren aangegeven. Daarom stoort het ons ook dat de gemeente doet alsof het allemaal koek en ei is.”

Hart voor Natuur Woerden en Biodiversiteitsteam Woerden hebben een brief geschreven aan de raadsleden van de gemeente Woerden, mede namens INV, KNVV en Duurzaam Woerden. Daarin dringen zij aan om op korte termijn openheid van zaken te geven en de plannen bij te stellen. Ze vinden het vreemd dat historie, de scherpe bastioncontouren, bepalend is en niet ecologie. Daarnaast zegt Ton: “Wij vinden het belangrijk dat er gezamenlijk geëvalueerd wordt hoe dit participatieproces is verlopen.” Zo willen ze lessen trekken voor toekomstige participatietrajecten.

Reactie van de gemeente Woerden

“We zien de natuurorganisaties als belangrijke en deskundige partner van dit project. De gesprekken die we met hen gevoerd hebben, hebben geleid tot aanpassingen in de beschoeiing die de natuurvriendelijkheid ten goede komen. Wel werd duidelijk dat wij niet helemaal kunnen voldoen aan hun wensen voor de beschoeiing. Als gemeente kijken we namelijk niet alleen de gevolgen voor de natuur, maar ook naar zaken als veiligheid en beschikbaar budget. We blijven graag met de natuurorganisaties in gesprek over hoe de natuur tijdens de uitvoering binnen alle kaders zo veel mogelijk ruimte kan krijgen. Los hiervan evalueren wij al onze participatieprocessen, dus dat zullen we ook na afronding van dit project doen.”

Video

Weerbericht

Zon en wolken

Geleidelijk aan worden de dagen zonniger en warmer. Gisteren werd er al een begin mee gemaakt.

De vroege ochtend begint met nevel en verder een mix van wolken en zonnige momenten. Er staat weinig wind en de thermometer geeft 20°C aan.

In de middag zon en wolken en in de avond zonnig weer. De zwakke wind is noordwest tot noord. Het kwik loopt op naar 25°C.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 15°C.

Vrijdag vrij zonnig weer. Bij een zwakke zuidoosten wind wordt de temperatuur 28°C.

Foto: Het Groen hart Eerst nevel

Notificaties aanzetten Ja Nee