Image for Meevaller afvalkosten

Meevaller afvalkosten

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een meevaller op de afvalkosten: die vallen in 2025 maar liefst 122.00 euro lager uit dan begroot. Enerzijds komt dat doordat de opbrengsten harder zijn gestegen dan de kosten: de indexatie van de kosten in 2024 voor de bewoners blijkt hoger uitgevallen dan de indexatie die afvalbedrijf Cyclus heeft doorberekend.


Belastingverhoging
Ondanks dit gegeven wil de gemeente ook in 2025 een aantal lokale belastingen en heffingen, waaronder de reinigings- en rioolheffing, extra verhogen met percentages van 1 tot 5 procent, bovenop de inflatiecorrectie van 2,9 procent. Landelijk bezien behoren de tarieven in Bodegraven-Reeuwijk al jarenlang tot de hoogste van ons land. De leges liggelden en grafrechten stijgen met 5 procent bovenop de inflatiecorrectie, de OZB (Onroerend Zaak Belasting), toeristen- en forensenbelasting met 1 procent extra.


Noodzakelijk
Volgens wethouder Elly de Vries (Financiën) zijn de verhogingen noodzakelijk om de grote schuldenlast van de gemeente verder terug te dringen. Die moet volgens de gemeentelijke doelstellingen in 2026 zijn gedaald van 155 tot 144 miljoen euro.


Tevreden
De Vries is tevreden dat die schuldenlast sinds de aantreding van dit college in 2022 is gaan dalen. “Door stevige maatregelen te nemen slagen we hierin. Zo hebben we sterk gesneden in de interne kosten van de gemeentelijke organisaties en vervangen we veel zaken in de buitenruimte enkel wanneer dit noodzakelijk is en niet meer op basis van levensduur. Ook van inwoners en ondernemers hebben we offers gevraagd door de lasten te verzwaren. Wij willen echter blijven vasthouden aan deze doelstellingen.”

Zon en wolken

Geleidelijk aan worden de dagen zonniger en warmer. Gisteren werd er al een begin mee gemaakt.

De vroege ochtend begint met nevel en verder een mix van wolken en zonnige momenten. Er staat weinig wind en de thermometer geeft 20°C aan.

In de middag zon en wolken en in de avond zonnig weer. De zwakke wind is noordwest tot noord. Het kwik loopt op naar 25°C.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 15°C.

Vrijdag vrij zonnig weer. Bij een zwakke zuidoosten wind wordt de temperatuur 28°C.

Foto: Het Groen hart Eerst nevel

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee