Image for Locatie AZC wordt Vredenburghlaan

Locatie AZC wordt Vredenburghlaan

Meerderheid raad akkoord met locatie AZC aan de Vredenburghlaan

Op woensdag 26 juni 2024 heeft de raad een besluit genomen over de definitieve locatie voor duurzame opvang vluchtelingen. De meerderheid van de raad stemt voor de locatie Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg. Met 20 stemmen voor is het besluit genomen. Alleen de WeWa heeft tegengestemd vanwege de onduidelijkheid tijdens dit hele proces. Door de slechte communicatie en het feit dat er geen transparantie vanaf het begin is steunen zij deze locatiekeuze niet. 

De meerderheid van de fracties vindt dit de meest geschikte locatie maar met nog wel een aantal kanttekeningen en aandachtspunten. Mevrouw van der Ploeg (VVD) geeft aan dat er ook veel zorgen zijn rondom dit besluit. Daarbij geeft ze aan dat ze drie punten heel belangrijk vindt om mee te nemen: de maximale tijd van 5 jaar, het maximale aantal van 195 personen in het AZC en 30 flexwoningen voor spoedzoekers. Ook vindt ze het heel belangrijk om de omwonende een plek te geven in het hele proces en het proces jaarlijks te evalueren. Mevrouw Brandenburg (D66) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en de ecologische zone. Ook vindt zij de zorgen van de bewoners heel belangrijk en vraagt het college om dit ook mee te nemen. De heer Kraaijenstein (PVDA/Groen links) geeft aan dat de participatie niet zorgvuldig is geweest, de verkeersveiligheid goed in de gaten gehouden moet worden en vindt dat van de 30 flexwoningen voor spoedzoekers er geen 15 voor statushouders beschikbaar gesteld moeten worden.

De wethouder Kerssies geeft toelichting op de 30 flexwoningen voor spoedzoekers die naast het AZC geplaatst worden. De COA is bereid om 15 flexwoningen te financieren als daar statushouders in geplaatst worden. Deze statushouders zijn over het algemeen alleenstaande mannen die wachten op gezinshereniging. De andere 15 flexwoningen zijn voor inwoners van Waddinxveen die met spoed woonruimte zoeken en niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. De VVD heeft een motie ingediend voor het feit dat zij willen dat de 30 flexwoningen alleen voor spoedzoekers zijn en niet voor statushouders. PVDA/ Groen Links vindt het goed dat er 15 statushouders in de flexwoningen geplaatst worden maar wil daarnaast alsnog 30 flexwoningen voor spoedzoekende inwoners. Helaas was er geen meerderheid van de raad die deze moties steunen. 

Wat betreft de communicatie vanaf nu naar de bewoners zegt de wethouders de locatiekeuze per brief kenbaar te maken aan alle inwoners van Waddinxveen. Daarnaast zal er in september 2024 een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle bewoners en ondernemers rondom de locatie. Afgesproken is met de COA dat de locatie in juni 2025 sleutel klaar opgeleverd moet worden.

Weerbericht

Zon en wolken

De komende dagen wordt het beter weer met meer zon en hogere temperaturen maar optimaal zomerweer zit er nog niet in.

In de ochtend trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat maar weinig wind en de temperatuur is 19°C.

In de middag is er steeds meer ruimte voor de zon en op het eind van de dag en in de avond is het zonnig weer. De zwakke wind is west tot noordwest. Het kwik loopt op naar 22°C.

In de nacht brede opklaringen maar ook kans op mist. De temperatuur zakt naar 12°C.

Donderdag een zelfde soort weer als vandaag. In de ochtend wolkenvelden en opklaringen. In de middag meer zon en tegen de avond zonnig weer. De wind wordt zuid en de thermometer geeft een zomerse waarde van 25°C aan.

Foto: Leo Petersen Ondanks de natte grond

RTW ook op DAB+
RTW is een ANBI

RTW FM

RTW
Mauritslaan 55
2741 CE Waddinxveen
Tel (0182) 61 03 79
info@rtw.nl

KvK 41173041
RSIN 007799664

Notificaties aanzetten Ja Nee