Image for Grootste partijen denken nu anders over de Rembrandtbrug

Grootste partijen denken nu anders over de Rembrandtbrug

De twee grootste politieke partijen in de gemeenteraad van Woerden, het CDA en Lijst van der Does, zijn anders gaan denken over de aanleg van de Rembrandtbrug.

Tijdens de politieke avond op 4 juli 2024 kwam de Rembrandtbrug uitgebreid aan de orde. De gemeente Woerden moet minder geld gaan uitgeven. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders het voorstel gedaan aan de gemeenteraad om de Rembrandtbrug niet aan te leggen. Het aanleggen van de Rembrandtbrug kost namelijk zoveel, dat er geen ruimte meer is voor andere nieuwe projecten.

De goedkopere variant voor de brug, de Rietveldbrug, wordt niet overwogen. Die brug zou verder naar het westen worden aangelegd, en zou dan worden aangesloten op de nog aan te leggen westelijke randweg. Onder andere Inwonersbelangen was altijd al tegen de Rembrandtbrug en voorstander van de goedkopere Rietveldbrug.

CDA: “Balans valt nu anders uit”

Marco Hollemans, fractievoorzitter van het CDA kijkt terug op de besluitvorming rond de Rembrandtbrug. “De Rembrandtbrug was altijd al duur. Toen in 2020 het besluit over de brug genomen werd bedroegen de kosten ongeveer 20 miljoen euro. Dat leek toen wel haalbaar voor de gemeente Woerden. Op dit moment is de verwachting dat de brug 35 miljoen euro zal gaan kosten.” Het CDA Woerden staat nog wel achter de keuze voor de Rembrandtbrug als oplossing om de verkeerssituatie aan de westkant van Woerden te verbeteren, maar komt tot de conclusie dat de aanleg van de brug op dit moment financieel niet haalbaar is. Dat komt niet alleen door de hogere kosten voor de brug, maar ook door de verwachte daling van de totale inkomsten van de gemeente. De balans valt anders uit, is de conclusie van Hollemans en ook die van Ivo van der Tol, woordvoerder voor dit onderwerp in de gemeenteraad.

Aansluitende weg aan de Rembrandtbrug. De tekening laat globaal zien welk vastgoed
mogelijk moet worden aangekocht voor de aanleg van de brug

De stijging van de kosten komt niet alleen door de brug zelf, maar ook omdat het onroerend goed dat moet worden aangekocht om ruimte te maken voor de brug fors duurder is geworden. Ook aan de inkomstenkant van de gemeente is de situatie sinds 2020 sterk veranderd. De bijdrage van het Rijk via het gemeentefonds zal lager worden. De hoop bestond dat het Rijk dit zou compenseren, maar met het nieuwe kabinet is die hoop vervlogen. Volgens Hollemans moet Woerden dan ook gaan bezuinigen. Dat is vooral nodig omdat het CDA vindt dat er oplossingen voor andere problemen mogelijk moeten blijven, zoals voor de zwembaden.

Hollemans vindt het wel jammer dat er al veel geld is uitgegeven voor de brug. “… maar we hebben nu eenmaal te maken met een continu veranderende wereld.”

Lijst van der Does: “Fier en moedig besluit”

Ook Lijst van der Does was voorstander van de Rembrandtbrug. Deze partij is met vijf zetels de een na grootste partij in de gemeenteraad. De partij vond een nieuwe brug aan de westkant van Woerden noodzakelijk. In eerste instantie ging de voorkeur uit naar de Rietveldbrug, maar het bleek politiek niet haalbaar om die brug aan te leggen. In Molenvliet waren diverse bewoners tegenstander van de Rietveldbrug en tegen de westelijke randweg waar die brug op zou worden aangesloten. Tegelijk leek het erop dat diverse inwoners van het Schilderskwartier juist voorstander van de Rembrandtbrug waren. Ook verschillende ondernemers waren voorstander van de Rembrandtbrug. Daarom was voor Lijst van der Does de Rembrandtbrug – hoewel die duurder was – als “second best” een goed alternatief.

Fractievoorzitter Lenie van Leeuwen vertelt aan RPL Woerden: “Het is fier en moedig van het college van B&W om nu voor te stellen de Rembrandtbrug niet aan te leggen. Dat geldt ook voor de andere partijen in de gemeenteraad die eerder sterk voorstander van de Rembrandtbrug waren.” Van Leeuwen vertelt dat er vier redenen zijn waarom de partij nu anders denkt over de Rembrandtbrug:

  1. De kosten van de brug zijn volgens de huidige inzichten erg hoog.
  2. Er is minder verkeer op de Rembrandtlaan en op het Rietveld in de richting van Nieuwerbrug. Dit komt door de aanleg van de Burgemeester van Zwietenweg aan de zuidkant van Woerden. Er is ook minder verkeer op de Jozef Israëlslaan.
  3. Als de Rembrandtbrug aangelegd zou worden, moeten andere belangrijke projecten vervallen. De huidige financiële situatie van de gemeente laat het niet toe om alles te doen wat de gemeente zou wensen. De tering moet nu naar de nering worden gezet.
  4. De rondweg aan de oostkant van Woerden moet prioriteit krijgen. Het verkeer daar is laatste jaren toegenomen en gaat nog verder toenemen omdat er steeds meer woningen worden gebouwd.

Het vervolg

Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 11 juli een definitief besluit over de brug.

Rotonde die zou worden aangelegd.

Video

Weerbericht

Zon en wolken

De komende dagen wordt het beter weer met meer zon en hogere temperaturen maar optimaal zomerweer zit er nog niet in.

In de ochtend trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat maar weinig wind en de temperatuur is 19°C.

In de middag is er steeds meer ruimte voor de zon en op het eind van de dag en in de avond is het zonnig weer. De zwakke wind is west tot noordwest. Het kwik loopt op naar 22°C.

In de nacht brede opklaringen maar ook kans op mist. De temperatuur zakt naar 12°C.

Donderdag een zelfde soort weer als vandaag. In de ochtend wolkenvelden en opklaringen. In de middag meer zon en tegen de avond zonnig weer. De wind wordt zuid en de thermometer geeft een zomerse waarde van 25°C aan.

Foto: Leo Petersen Ondanks de natte grond

Notificaties aanzetten Ja Nee