Image for Gemeenteraden denken over bestuursvorm Ferm Werk

Gemeenteraden denken over bestuursvorm Ferm Werk

De raadsleden van vier gemeenten die samen deelnemen aan het bestuur van Ferm Werk gaan nadenken over hun rol daarin. Donderdagavond 30 mei was over de bestuursvorm een informatieavond in de Woerdense raadszaal. Er waren raadsleden aanwezig uit Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden.

De directeur van Ferm Werk, Guido Eggermont, vertelde dat de organisatie geen positief verleden heeft. Maar Ferm Werk heeft wel een belangrijke rol voor de kwetsbare mensen in de vier gemeenten, en verzorgt onder andere de bijstandsuitkeringen. In Ferm Werk gaat veel geld om, ongeveer een derde van de begrotingen van de gemeenten.

Vanuit elk van de vier gemeenten zit er op dit moment een raadslid in het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. De rol van deze raadsleden is voor hen echter niet geheel duidelijk. Daarom gaan de gemeenteraden nadenken over de beste vorm voor het bestuur.

Wettelijke taken van Ferm Werk

Ferm Werk is een organisatie die namens de vier gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden enkele belangrijke taken uitvoert. Ferm Werk moet er voor zorgen dat meer mensen werk vinden, onder andere voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook geeft Ferm Werk een betaalde baan aan mensen die het niet lukt om werk te krijgen bij een ‘gewone’ werkgever. Deze taken zijn gebaseerd op twee wetten, de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Daarnaast is Ferm Werk de uitkeringsinstantie voor bijstandsuitkeringen.

Rol gemeenteraad in het bestuur van Ferm Werk

Lia Noorthoek (ChristenUnie-SGP) zit momenteel namens de gemeenteraad Woerden in het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. Zij vertelde aan RPL Woerden dat er in het verleden veel wantrouwen was richting Ferm Werk. Sinds Guido Eggermont directeur van Ferm Werk is – eerst als interim en sinds oktober 2022 definitief – is het vertrouwen weer gegroeid. Noorthoek vindt haar rol bij Ferm Werk echter lastig en zoekt naar een actievere rol. Zij ziet het Algemeen Bestuur eerder als adviesorgaan dan als een bestuur dat strategische besluiten neemt. De besluiten worden volgens haar vooral genomen door de vier gemeenteraden, ook als het om details gaat.

Verschillende bestuursvormen

Guido Eggermont had op de informatieavond twee juristen meegenomen van advocatenkantoor La Groo uit Den Haag. Zij legden uit welke mogelijkheden er zijn om het bestuur van Ferm Werk anders vorm te geven. Zo kan de gemeenteraad er bijvoorbeeld voor kiezen om Ferm Werk alleen aan te sturen via een wethouder. De gemeenteraad kan dan een aparte adviesraad inrichten.

Vragen van de raadsleden

Tijdens de informatieavond kregen de raadsleden uitgebreid het woord voor hun vragen. De heer Doeschot (GroenLinks, Bodegraven-Reeuwijk) vroeg naar de voor- en nadelen van de verschillende bestuursvormen, maar kreeg daar geen duidelijk antwoord op. De heer Eggermont had wel in zijn presentatie aangegeven dat hij zelf een voorkeur heeft voor eenvoud.

Herma Verbeij (LijstvanderDoes, Woerden) en enkele andere raadsleden willen de invloed van de gemeenteraad vergroten. Verheij heeft gemerkt dat aangenomen amendementen of zienswijzen niet altijd worden overgenomen door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. Hetzelfde vertelde Florian van Hout (VVD, Woerden) aan RPL Woerden. Hij gaf aan dat Ferm Werk in het verleden – tijdens de coronacrisis – niet naar de wens van de gemeenteraad handelde. De gemeenteraad wenste een bepaalde groep cliënten van Ferm Werk prioriteit te geven voor hulp bij het zoeken naar werk. Ferm Werk maakte toen een andere keuze.

Toekomst

Naar verwachting gaan de gemeenteraden verder nadenken over de beste bestuursvorm. De Woerdense wethouder Jacques Rozendaal drong erop aan om de tijdlijn in het oog te houden. Het leek hem wenselijk om een eventuele verandering van de bestuursvorm te realiseren voor de verkiezingen van 2026.

Opklaringen, wolken en buien

Een gebied met buien trok afgelopen nacht vanuit België over onze omgeving en een front levert vandaag ook weer een enkele bui op.

Deze zaterdagochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft vrijwel droog. De matige wind is zuidwest. De temperatuur is 15°C.

In de middag wisselend bewolkt en even later vallen en enkele buien met kans op onweer. De matige tot soms vrij krachtige wind is zuidwest. De thermometer geeft 18°C aan.

In de nacht opklaringen en kans op een bui. Het koelt daarbij af naar 12°c.

Zondag wisselvallig weer met wolken, opklaringen en kans op een enkele bui. De matige wind blijft zuidwest. Het kwik loopt op naar 18°C.

Foto: VWK Een enkele bui

De Agenda

wo
05
jun
vr
14
jun
za
15
jun
za
15
jun