Image for Gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk besluit woensdag over voorjaarsnota en moties

Gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk besluit woensdag over voorjaarsnota en moties

Het college brengt komende woensdag de voorjaarnota in stemming bij de gemeenteraad. Vooralsnog zijn er geen amendementen gepubliceerd, maar wel zes moties. Een amendement is een voorstel voor een wijziging in de tekst van het raadsbesluit en een motie is een oproep aan het college. De moties gaan over: De Brugweg in Waddinxveen, versobering sociaal domein, oplossing voor agrariërs en natuur, inzet mobiel cameratoezicht, verhoging OZB en grafrechten.

Brugweg Waddinxveen
In de voorjaarsnota staat dat het college werkt aan een voorstel voor het beperken van de verkeersoverlast die ervaren wordt op de Brugweg in Waddinxveen. CDA, D66 en de PvdA hebben een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om geen geld uit te geven aan een onderzoek naar een extra weg in Reeuwijk-Dorp, maar om te kiezen voor de nul-variant. Dat betekent enkele aanpassingen aan de huidige verkeerssituatie waardoor sluipverkeer en zwaar verkeer worden ontmoedigd.

Sociaal Domein
In de voorjaarsnota wordt een versobering voorgesteld voor de voorzieningen in het sociaal domein zoals: strengere toelatingseisen, minder dagen dagbesteding vergoeden, strengere criteria voor het verstrekken van een scootmobiel en om gebruik te maken van een scootmobielpool. PvdA en GroenLinks roepen in een motie op om een evaluatie op het sociaal domein te organiseren en de resultaten van de evaluatie te gebruiken om verbeteringen en versoberingen door te voeren. Verder wordt gevraagd om niet alleen naar de kosten te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de dienstverlening.

Inrichten gronden rondom de kernen
PvdA en GroenLinks roepen het college op om al het mogelijke te doen om een duurzame toekomst voor de agrariërs en het natuurherstel in de gemeente te realiseren. Dit, naar aanleiding van het conflict dat is ontstaan tussen Natuurmonumenten en de agrariërs in Bodegraven Noord.

Mobiel cameratoezicht
ChristenUnie, Lokaal Liberaal en de SGP roepen het college op om te onderzoeken waar mobiel cameratoezicht ingezet kan worden om overlast en criminaliteit te beperken. Er moet ook een juridisch kader geschapen worden om op basis van de camerabeelden overlastplegers op te pakken en te beboeten. De kosten zijn geraamd op maximaal 15.000 euro. Gevraagd wordt om dit bedrag in 2025 en volgende jaren in de begroting mee te nemen. In de voorjaarsnota wordt vooral ingezet op het handhavingsplan,  terugdringen van jeugdoverlast en hulp aan dakloze arbeidsmigranten.

Onroerend Zaakbelasting (OZB)
Lokaal Liberaal, ChristenUnie, Burgerbelangen en de PvdA roepen het college op om de OZB niet met 1% te verhogen, bovenop de 2,9% inflatiecorrectie. Het college wil de 1% handhaven omdat de begrotingsruimte wordt veroorzaakt door incidentele meevallers. De belastingverhoging is een maatregel om het risico van die incidentele meevallers af te dekken. De kans bestaat dat die incidentele meevallers er in de toekomst niet meer zijn.

Heffing grafrechten
SGP en ChristenUnie roepen het college op om de kostenberekening op de grafrechten te herzien en de grafrechten in 2025 niet te verhogen. Ze vragen het onderhoudsniveau terug te brengen tot het niveau van 2022 en de afschrijvingstermijn op investeringen te verlengen. In de voorjaarsnota wordt het voorstel gedaan om de leges liggelden en grafrechten met 5% te laten stijgen, zodat ze kostendekkend zijn.

Kijk hier voor de agenda

Wolken en zon

Het aller aardigste zomer weer houdt nog even aan. Wolken, zonnige momenten en een prima temperatuur. Alleen vrijdag deels nat.

Deze woensdagochtend is er veel ruimte voor de zon. De zwakke wind is noordwest en de temperatuur 19°C.

In de middag en avond zonnig weer. De zwakke wind waait uit het noordwesten. Het kwik loopt op naar 22°C.

De nacht levert helder weer op bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Donderdag ochtend en middag een mix van wolken en flinke opklaringen maar in de avond trekt de hemel dicht. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 24°C aan

In de nacht is het bewolkt en valt er lichte regen. Met 17°C is het een zwoele nacht.

Vrijdag veel bewolking en in de ochtend en deel van de middag soms wat regen. Op het eind van de middag en in de avond klaart het op. De wind blijft zuidwest. De temperatuur is deze dag 21°C.

Het volgende nieuwe weerbericht wordt zaterdag geplaatst.

Foto: Drenthe natuurlijk Hollandse zomerluchten

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee