Image for Cultuurvisie en businesscase Evertshuis vertraagd

Cultuurvisie en businesscase Evertshuis vertraagd

Zowel de cultuurvisie als de businesscase voor het Evertshuis hebben vertraging opgelopen. In januari had wethouder Elly de Vries toegezegd om beide in mei aan te bieden aan de commissie Bestuur en Financiën. Tijdens de vergadering van 15 mei j.l. bleek dat beide er nog niet waren, zodat er geen raadsbesluit kan worden voorbereid.

Besluit over Evertshuis lastig zonder cultuurvisie
De cultuurvisie is volgens de gemeenteraad nodig om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen over de verkoop van het oude gedeelte van het Evertshuis en de exploitatie van het ‘Storyhouseconcept’ waarvoor een stuk moet worden aangebouwd aan het resterende gedeelte van het Evertshuis.

Reden vertraging
De reden voor de vertraging in de cultuurvisie is te weinig ambtelijke capaciteit. De businesscase van het Evertshuis is vertraagd doordat de exploitatiekosten van het ‘Storyhouseconcept’ nog niet bekend zijn. Dat schrijft de wethouder 21 mei 2024 aan de gemeenteraad. Het ‘Storyhouseconcept’ wordt ontwikkeld door de bibliotheek, het Evertshuis en de muziekschool. De wethouder heeft een ambtenaar opdracht gegeven om deze culturele organisaties te helpen met berekenen van de exploitatiekosten en daardoor kan volgens haar de businesscase 9 oktober worden aangeboden aan de commissie.

Kosten en baten van pand al berekend
De ambtelijke organisatie heeft al een inschatting gemaakt van wat de verkoop van het oude gedeelte van het Evertshuis zal opleveren en wat de kosten zijn om het geschikt te maken voor woningen. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om schulden af te lossen en de boekhoudkundige overwaarde zal geïnvesteerd worden in een aanbouw voor de muziekschool, om het ‘Storyhouseconcept’ mogelijk te maken.

Zon en wolken

Geleidelijk aan worden de dagen zonniger en warmer. Gisteren werd er al een begin mee gemaakt.

De vroege ochtend begint met nevel en verder een mix van wolken en zonnige momenten. Er staat weinig wind en de thermometer geeft 20°C aan.

In de middag zon en wolken en in de avond zonnig weer. De zwakke wind is noordwest tot noord. Het kwik loopt op naar 25°C.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 15°C.

Vrijdag vrij zonnig weer. Bij een zwakke zuidoosten wind wordt de temperatuur 28°C.

Foto: Het Groen hart Eerst nevel

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee