Image for Bestemmingplan Natuurnetwerk (NNN)  aangehouden tot er meer draagvlak is

Bestemmingplan Natuurnetwerk (NNN) aangehouden tot er meer draagvlak is

De stuurgroep  Veenweiden Gouwe Wiericke heeft in december 2023 het inrichtingsplan afgerond voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat loopt door Bodegraven Noord. Het plan past nagenoeg binnen het bestemmingsplan Buitengebied Bodegraven Noord. Om het Natuur Netwerk goed in te kunnen richten moeten er nog wel wat kavels geruild worden met kavels die buiten dat bestemmingsplan vallen. Daarom is aan de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het bestemmingsplan NNN Bodegraven Noord.

Geen meerderheid voor instemmen bestemmingsplan NNN
Alleen PvdA, GroenLinks en D66 gaan akkoord met het bestemmingsplan NNN, D66 is wel bereid om eerder genomen besluiten te herzien. Het CDA wilde het plan bespreken in de gemeenteraad. Na een lang debat in de commissie Ruimte van 15 mei j.l. is besloten om het bestemmingsplan NNN niet in te brengen in de gemeenteraad tot er meer draagvlak is voor het inrichtingsplan. Het CDA herinnerde de wethouder er aan dat er in 2017 een financiële regeling is beloofd door Natuurmonumenten aan de agrariërs die het natuurbeheer gaan uitvoeren. Die regeling is er nog steeds niet.

38 zienswijzen beantwoord
Er zijn 38 zienswijzen ingediend tegen het inrichtingsplan. Maar het is niet mogelijk om zienswijzen tegen het inrichtingsplan in te dienen, er kunnen alleen zienswijzen worden ingediend tegen de bestemmingswijziging en tegen het nieuwe bestemmingsplan. Het college heeft de zienswijzen wel beantwoord en net gedaan of ze waren ingediend tegen de bestemmingsplanwijziging en het nieuwe bestemmingsplan.

Besluit over Bestemmingsplan NNN uitgesteld
Hennie Castelein (BBR) is geschrokken van de gevolgen die het inrichtingsplan volgens de agrariërs heeft op hun bestaansrecht. Ze wil eerst meer informatie over de gevolgen voordat ze instemt met het bestemmingsplan NNN Bodegraven Noord. Johan Langelaar (CU) en Willem Ginjaar (LLBR) waren dat met haar eens. Ook VVD, CDA en SGP wilden het besluit graag uitstellen zodat wethouder Jan Leendert van den Heuvel meer tijd heeft om draagvlak te zoeken voor het inrichtingsplan. De wethouder gaf aan dat de liefde tussen Natuurmonumenten en haar pachters flink is bekoeld. De agrariërs zijn ook bang dat het Natuur Netwerk een negatieve invloed heeft op hun bedrijfsvoering, omdat ze verwachten dat er in de toekomst steeds meer regels komen waar ze aan moeten voldoen vanwege de natuur als buur.

Wijzigingsbevoegdheid college bestaand bestemmingsplan ook uitgesteld
In 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied Bodegraven Noord vastgesteld. In dat bestemmingsplan was opgenomen dat het college een wijzigingsbevoegdheid heeft om grasland om te zetten in natuur zodra er een inrichtingstingsplan is voor het Natuurnetwerk. Dat inrichtingsplan is er nu en het college kan het bestaande bestemmingsplan Buitengebied Bodegraven Noord dus wijzigen. Dat zou 21 mei j.l. zijn gebeurd, maar is uitgesteld tot de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan NNN.

Zon en wolken

Geleidelijk aan worden de dagen zonniger en warmer. Gisteren werd er al een begin mee gemaakt.

De vroege ochtend begint met nevel en verder een mix van wolken en zonnige momenten. Er staat weinig wind en de thermometer geeft 20°C aan.

In de middag zon en wolken en in de avond zonnig weer. De zwakke wind is noordwest tot noord. Het kwik loopt op naar 25°C.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 15°C.

Vrijdag vrij zonnig weer. Bij een zwakke zuidoosten wind wordt de temperatuur 28°C.

Foto: Het Groen hart Eerst nevel

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee