Image for Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd

Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart, dat afgelopen week werd gehouden, hebben wethouder Jacques Rozendaal (Woerden) en gedeputeerde Frank Rijkaart (Zuid-Holland) namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd.


Biobased en circulair bouwen
Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
Het plan zet vooral in op de versterking en opschaling van verschillende bestaande initiatieven. In het plan zijn concrete thema’s en actielijnen benoemd. De focus ligt vooral op biobased en circulair bouwen, vezelrijke teelten als nieuw verdienmodel en afval/reststromen als grondstof.


Doelgroepen en thema’s
De maakindustrie, de bouw, de afvalverwerking en de groene grondstofketens zijn de doelgroepen waar het plan zich op richt. Voor deze doelgroepen zet het plan in op overkoepelende thema’s: Ondernemers in hun kracht, Bewustwording en gedragsverandering, Ketensamenwerkingen organiseren, Overheid als partner in circulariteit en Onderwijs, Kennisontwikkeling en Kennisdeling.
In het plan staan concrete acties als het stroomlijnen van circulair loketten en één regionale landingspagina, een consumentencampagne, een netwerk van circulaire ambachtscentra en circulair inkopen.


De deelnemers hebben uitgesproken dat regionale samenwerking cruciaal is. De bestuurders van de betrokken gemeenten hebben hun complimenten voor het praktische plan gedeeld en steun toegezegd.

Wolken en zon

Het aller aardigste zomer weer houdt nog even aan. Wolken, zonnige momenten en een prima temperatuur. Alleen vrijdag deels nat.

Deze woensdagochtend is er veel ruimte voor de zon. De zwakke wind is noordwest en de temperatuur 19°C.

In de middag en avond zonnig weer. De zwakke wind waait uit het noordwesten. Het kwik loopt op naar 22°C.

De nacht levert helder weer op bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Donderdag ochtend en middag een mix van wolken en flinke opklaringen maar in de avond trekt de hemel dicht. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 24°C aan

In de nacht is het bewolkt en valt er lichte regen. Met 17°C is het een zwoele nacht.

Vrijdag veel bewolking en in de ochtend en deel van de middag soms wat regen. Op het eind van de middag en in de avond klaart het op. De wind blijft zuidwest. De temperatuur is deze dag 21°C.

Het volgende nieuwe weerbericht wordt zaterdag geplaatst.

Foto: Drenthe natuurlijk Hollandse zomerluchten

Live TV

Notificaties aanzetten Ja Nee