Klachten

Als u ontevreden bent over berichtgeving of over een uitspraak in een uitzending van RTV Krimpenerwaard, of meent u dat de openbaarmaking van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw ( privacy ) belangen schaadt? Dan kunt u  dit aan RTV Krimpenerwaard laten weten.

De klacht zal worden afgehandeld door het bestuur van RTV Krimpenerwaard.

We proberen altijd binnen 5 werkdagen contact met je te zoeken over de klacht. Genomen maatregelen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd  We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma) aanbod en de bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

Vaak kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het verbeteren van een typefout of onvolledigheid van de berichtgeving in een nieuwsbericht wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren we de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van. Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt RTV Krimpenerwaard in iedere geval een ontvangstbevestiging.

Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan, ook moet een uitspraak worden gedaan over de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling zullen we onze beslissing toelichten.

Wanneer uw klacht terecht  is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

We informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel zal worden genomen,

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of anderszins een klacht m.b.t. RTV Krimpenerwaard?

U kunt uw klacht sturen naar onderstaande post- en mailadressen. Wij  nemen na het indienen van uw klacht z.s.m. contact met u op.

RTV Krimpenerwaard
Dijklaan 57-A
2861 DW  Bergambacht

Telefoon: 0182-89 0182
E-mail: info@rtvkrimpenerwaard.nl

Laatste nieuws uit de Krimpenerwaard

Vrienden van RTV Krimpenerwaard

Zoek